Sanat Neden Toplum İçin Değildir?

Yumurta ve tavukla alakalı olandan sonra herhalde insanları en çok ayrılığa düşüren tartışmalardan biri olan “Sanat sanat için midir? Yoksa sanat toplum için midir?” tartışması 2 tarafında haklı nedenlerinin olduğu, göreceli kavramların havada uçuştuğu, kesin bir kazananının olmadığı bir tartışma. Peki sadece bir tarafın haklı olabileceğini varsayarsak sanat neden sanat içindir, hep birlikte görelim.

Öncelikle toplum ve topluluğun farkını bilmemiz gerekiyor;

Toplum ve topluluk birbirinden ayrı kavramlardır. Matematiksel olarak baktığımızda topluluklar toplumların alt kümeleridir. Toplumları Boyutu değişken olan topluluk adı verilen guruplar oluşturur. Toplumları oluşturan insanların birbirleriyle olan ortak yönleri toplulukları oluşturan insanlara kıyasla daha azdır.(Müzik dinlemeyi sevmek vb.) Toplulukları oluşturan insanların ise birbirleriyle olan ortak yönleri çok daha fazladır.(Rock müzik dinlemeyi sevmek vb.) Topluluklar bir araya gelerek toplumları oluşturur.

Bu tartışma da ele alınan toplum devasa bir kümedir. Bu kadar büyük boyutta bir kümenin tüm alt kümelerinin birbirleriyle sanat gibi göreceli(Ve kendi içinde bir o kadar daha alt kümesi olan) bir kavramda kesişmesi imkansıza yakındır.(Kusursuz bir küme oluşturulabilir fakat bu ütopik bir yaklaşımdır.) Bu durumda bir sanat dalının toplumu oluşturan tüm topluluklara hitap etmesi imkansızdır. Sanat topluma değil ancak toplumu oluşturan topluluklardan bazılarına hitap edebilir. Bu durumda sanat topluma hitap eder( sanat toplum içindir vb.) demek hatalı bir argüman sunmak olacaktır. Kaldı ki topluluklar için sanat toplulukların kültürel durumuna göre değişkenlik gösterebilecek bir kavramdır.(Aynı zamanda sanatın kendisi göreceli bir kavramdır) Örneklendirmek(Ve mecburen genelleme yapmak) gerekirse;

sanat nu heykel

Heykelleri ele alalım, Nü heykel çalışmalarının bazı topluluklarda hoş karşılanmama ihtimali her zaman vardır. Bu tür çalışmaklar “Biçimsiz” “Sakıncalı” “Ahlaksız” ve benzeri ithamlarla karşı karşıya gelebilir ve hatta şekli değiştirilmeye, yıkılmaya çalışılabilir.(Biraz araştırmayla örneklerine ulaşılacaktır) Elbette aynı dalda veya farklı sanat dallarında örnekler türetilebilir. Bu örneği ele alırsak, topluluğun tepkisinden yola çıkarak bu tarz bir heykelin o topluluğa hitap etmiyor olduğuna(Topluluğun o an için buna hazır olmadığına vb.) kanaat getirebiliriz.

O topluluk farklı görüşlerdeki diğer topluluklarla(Bu tarz bir çalışmayı beğenebilecek topluluklarla) birleşerek bazı kriterler kapsamında bir toplum oluşturacaktır, bu saatten sonra o toplum için Nü heykel çalışmaları o topluma hitap ediyor diyemeyiz çünkü o toplumun kendini oluşturan parçalarından biri o çalışmayı kabul etmiyordur. Toplumun tamamına hitap etmeyen(Toplumunun tamamının ilgisini çekmeyen, toplumun tamamını ilgilendirmeyen, toplumun tamamı tarafından kabul edilmeyen) bir şey toplum için olamaz.

Özetlemek gerekirse, sanat topluluklar için olabilir fakat toplum için asla.

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.