Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Nedir?

Herkese Merhaba Bugün Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi‘ne El Atacağız. Hepimizin Bildiği Gibi İnsanları Gerçekleştirmesi Gereken Sorumlulukları Ve İhtiyaçları Vardır. Bakalım Maslow Bu Sorumluluk Ve İhtiyaçları Nasıl Sıralamış?

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi yada Maslow Teorisi Nedir?

Maslow’un İhtiyaçlar hiyerarşisi, ABD’li psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir. Maslow teorisi, insanların belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha ‘üst ihtiyaçlar’ı tatmin etme arayışına girdiklerini ve bireyin kişilik gelişiminin, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği tarafından belirlendiğini söz konusu etmektedir.Abraham Maslow Fotoğraf

Maslow, gereksinimleri şu şekilde kategorize etmektedir:

1- Fizyolojik gereksinimler (nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım)

2- Güvenlik gereksinimi (vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenliği)

3- Ait olma, sevgi, sevecenlik gereksinimi (arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık)

4- Saygınlık gereksinimi (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı)

5- Kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, önyargısız olma, gerçeklerin kabulü)

Maslow’a göre birey için o an baskın olan gereksinimler hangi kategoriye ait gereksinimler ise, diğer deyişle günlük etkinlikleri ağırlıklı olarak hangi gereksinimleri doyurmaya yöneliyorsa, kişilik gelişmişlik düzeyi de onun istencinden ya da seçiminden bağımsız olarak bu gereksinim kategorisine karşılık gelen düzeyde bulunacaktır.

Ayrıca Kişi İçinde Bulunduğu Düzeyin Gerekliliklerini Tam olarak yerine getirmeden bir üst düzeye çıkamaz.

Örnek Vermek Gerekirse, ucu ucuna karnını doyurup zar zor barınma ihtiyacını karşılayabilen ve her an bunları kaybetme riskine sahip olan biri kitap okumaya ihtiyaç duymaz.

Bir Başka Örnek İse, Karnını Doyurabilen Ve Barınacak Bir Yeri Olan Bir Kişi Eğer Yanlızsa, Sevmiyor Sevilmiyorsa, Mutsuz Bir Hayatı Varsa Çocukken Kurduğu Dünyayı Gezme Hayalini Gerçekleştirmek İçin Çabalamayacaktır.

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.